Şcoala Postliceală Sanitară ”Sanity” Comăneşti

Autorizare Ministerul Educației Naționale

Înscriere an școlar 2018-2019

Regulament de ordine interioară

Galerie foto

 

Suntem alături de tine!

Pregătire teoretică şi practică la standard academic

 • beneficiezi de personal didactic şi specialişti practicieni de înaltă ţinută;

 • ai la dispoziție materialele de studiu disponibile online pe platforma electronică a şcolii;

Schimburi de experienţă

 • îți asigurăm sesiunile de practică (stagiu clinic) care se echivalează că experienţa în muncă;

 • îți oferim oportunitatea de a realiza schimburi de experienţă cu instituţii similare din străinătate;

 • asigurăm sesiuni de pregătire gratuite pentru cursanţii care doresc să promoveze examenul de bacalaureat;

Comunicare facilă:

 • ai acces gratuit pe site-ul şcolii, secţiunea cursanţi, la materiale de studiu, fişe şi exerciţii de lucru, modele de subiecte;

 • profesorii școlilor noastre vă răspund prompt întrebărilor şi solicitărilor voastre atât prin intermediul portalului destinat cursanţilor cât şi pe parcursul sesiunilor de pregătire teoretică şi practică;

Dotare tehnică ce facilitează învățarea:
 • săli de cursuri;

 • bibliotecă;

 • laborator informatică cu 10 calculatoare şi internet wireless;

 • săli de instruire practică;

 • sală de demonstraţii nursing;

 • laboratoare cu instrumentar medical;

 • tehnologii didactice audio-vizuale moderne;

Burse

 • acordăm burse de merit pentru cursanţii cu rezultate şcolare deosebite;

Certificare

 • susținerea examenului de absolvire la finele celor trei ani de studiu;

 • diplomele sunt emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și sunt recunoscute în România și în Uniunea Europeană.

Corp profesoral

Acte de înscriere:

 • Cerere de înscriere tip (se ridică de la secretariatul şcolii);

 • Certificat naştere (copie legalizată);

 • Certificat de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);

 • Cartea de identitate (copie);

 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de studii după finalizarea clasei a XII-a (original);

 • Adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru studii (original);

 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere;

 • 3 poze 3x4 cm;

 • Dosar plic.

 

Activități