Istoricul Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău

 2007

- A luat fiinţă Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău (A.P.I.EU). Sub îndrumarea doamnei preşedinte Lăcrămioara Mocanu asociaţia a organizat cursuri de formare profesională: Asistență socială, neglijare, abuz și rele tratamente, Echipa multidisciplinară în asistența persoanelor cu handicap, Asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, Formare profesională în terapia tulburărilor de limbaj, Cosmetician, Manichiurist – pedichiurist, Stilist – protezist de unghii, Coafor, Administrator pensiune turistică, Manager în activitatea de turism, Manager proiect, Formator. Mai multe detalii despre Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European, Bacău (A.P.I.EU) găseşti aici.

 2008

 - Apare prima ediţie a Revistei “Stagiria – studii şi cercetări umaniste”.

2013

-  A luat fiinţă Şcoala Sanitară Postliceală Bacău, ca unitate de învăţământ înfiinţată în cadrul asociaţiei, instituţie autorizată de Ministerul Educaţiei Naționale prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4226 din 16.07.2013. Specializări autorizate: Asistent medical generalist, Asistent medical farmacist, Asistent medical balneofiziokinetoterapeut şi de recuperare medicală.

-  Apare a III-a ediţie a Revistei “Stagiria – studii şi cercetări umaniste”.

2014

- A luat fiinţă Şcoala Sanitară Postliceală Comăneşti, ca unitate de învăţământ înfiinţată în cadrul asociaţiei. Această a doua noastră instituţie școlară postliceală este autorizată de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Sănătăţii prin Hotărârea A.R.A.C.I.P. nr. 6/26.05.2014.

- Campania “O viaţă poate depinde de tine” conţine o serie de workshopuri destinate liceenilor din clasele a XII-a în au fost abordate subiecte precum primul ajutor, autocunoaştere şi dezvoltare personală, gestionarea presiunii grupului şi rolul stimei de sine în influenţarea perceperii realităţii.

- S-a desfăşurat prima ediţie a Zilelor Şcolii Sanitare Postliceale Bacău, a conferinţei cu tema “Medicina de urgență și situații de dezastre".

2015

- A luat fiinţă Şcoala Sanitară Postliceală Onești ca unitate de învăţământ înfiinţată în cadrul asociaţiei. Şcoala Sanitară Postliceală Onești este instituţie de învăţământ postliceal autorizată de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Sănătăţii.

2017

- Școala Sanitară Postliceală Bacău devine Școala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău

- Școala Sanitară Postliceală Comănești devine Școala Sanitară Postliceală ”Sanity” Comănești

2018

- Școala Postliceală ”Ana Aslan” Onești devine Școala  Postliceală ”Sanity” Onești

Departamente

-          Departament formare inițială:

-         Departament formare continuă

-         Departament administrativ

Parteneri:

 • Spitalul Județean Bacău

 • Serviciul Județean de Ambulanță Bacău

 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

 • Institutul de Medicină Legală Iași

 • Consiliul Județean Bacău

 • Primăria Orașului Bacău

 • Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Bacău

 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

 • Colegiul Farmaciștilor din România - Filiala Bacău

 • D.G.A.S.P.C. Bacău

 • Inspectoratul Școlar Județean Bacău

 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene”

 • Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

 • Școala Postliceală Sanitară ”Grigore Ghica-Vodă”

 • Farmacia CATENA Bacău

 • Farmacia ASTRAVITA FARM Bacău

 • IF Kinetoterapeut Aprofirei Vasile

 • Asociația ”Zile Senine”

Povestea Școlii Sanitare Postliceale "Sanity" Bacău

       Am înfiinţat Şcoala Sanitară Postliceală Bacău determinaţi de necesitatea practicării unui învăţământ sanitar de calitate. Credem că învăţământul sanitar profesional românesc se poate desfășura la un nivel academic. Suntem determinaţi să formăm asistenţi medicali cu o foarte bună pregătire profesională știut fiind faptul că în acest domeniu calitatea vieții pacienților și recuperarea lor depinde şi de nivelul de pregătire al asistenților medicali. Am adus cu noi experienţa noastră medicală şi educaţională de nivel universitar şi am atras alături de noi unii dintre cei mai buni specialişti pentru a forma asistenţii medicali ca adevăraţi profesionişti. Cu toate provocările sale, profesia de ASISTENT MEDICAL este una dintre cele mai nobile, mai frumoase meserii, una generatoare de mari satisfacţii profesionale.

          În cadrul școlilor noastre din Bacău, Comănești și Onești oferim un învăţământ sanitar de calitate. Credem cu tărie că putem să încredinţăm oricând absolvenţilor noştri îngrijirea părinţilor sau a copiilor noştri! Pentru că asistenţii medicali pregătiţi de noi sunt unii dintre cei mai buni au înţeles şi asimilat esenţa acestei şcoli: ştiu ce fac, fac cât de bine pot şi tot ce pot pentru pacientul încredinţat lor!

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Mocanu

Prof. med. Codrin Rebeleanu

De ce ”Sanity”?

              Sanity (din limba  latină: sanitas) se referă la solidaritate, raționalitate și stabilitate mintală. În societatea modernă, termenii au devenit sinonime cu compos mentis (latină: compos, având stăpânirea și mentis, minte). Semnificația cuvântului sanity este sănătate, bun-simț, cumpătare, echilibru mintal, sănătate psihică.

 Viziune

              Şcoala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău îşi asumă misiunea de a forma specialişti în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică (asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali de farmacie și asistenți medicali de balneofziokinetoterapie și recuperare), competitivi în sistemul sanitar din ţară şi strănătate. Astfel, şcoala se angajează să le ofere elevilor un mediu de învăţare şi instruire practică și stimulativ, centrat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, formându-le dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona. Având în vedere specializările care vizează îngrijirea şi păstrarea stării de sănătate a oamenilor, instituția noastră de învățământ, prin întreaga sa activitate, urmăreşte să dezvolte aptitudini şi să formeze competenţele elevilor, alături de o motivaţie reală a acestora pentru profesia de asistent medical.

Misiune

          Şcoala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău vizează crearea unui mediu de educaţie şi formare  profesională, centrat pe elev în contextul unui învăţământ modern, promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate. La Şcoala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău se descoperă și se dezvoltă aptitudinile, se încurajează competiţia şi performanţa, se formează gândirea critică şi se oferă şanse reale de calificare, în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică. Serviciile oferite de noi au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Dăruirea, perseverenţa şi profesionalismul ne ghidează paşii

         Corpul profesoral şi elevii dau dovadă de o puternică motivaţie, de implicare şi profesionalism. Susţinem un învăţământ postliceal orientat pe valori, creativitate, competenţe şi abilităţi practice esenţiale în cariera de asistent medical. Ne dorim ca absolvenţii noştri să fie cei care să îmbunătăţească nivelul de calitate al activităţii de îngrijire medicală din România.

Testimoniale

Mass media

 ” 10 femei de nota 10”, Deșteptarea, 3.03.2015

         Colinde și daruri de la elevii Școlii Sanitare Postliceale Bacău, Deșteptarea, 28.12.2014

Reportaj Realitatea TV - Festivitatea de deschidere a anului școlar 2014-2015, 14.09.2015

Colinde și daruri

Spot tv, 2014

Zilele Școlii Sanitare Postliceale Bacău, ed. 2014

Exercițiu de intervenție în caz de accident rutier, 2014

Conferință medicală, 2014

Consultații în direct, emisiune 1TV Bacău, 2014

Lansarea revistei Stagiria, 2008