ANUNT CONCURS DE TITULARIZARE

 

      Școala Sanitară Postliceală Bacău, cu sediul în Bacău, str. Bicaz, nr. 7, organizează în perioada 12-16.12.2016, concurs pentru ocuparea  următoarele posturi/catedre vacante:

  • 2 posturi de Medicină generală;
  • 5 posturi de Pregătire-instruire practică (asistență medicală);
  • 1 post de Farmacie.

      Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul unităţii de învăţământ până la data de 12.12.2016, ora 1600.

      Documente necesare la dosarul de înscriere sunt cele prevăzute în Anexa 2 din Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, Anexă a OMECTS nr. 5625 / 31.08.2012

      La concurs au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 2016.

Selecția dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, se va realiza pe data de 13.12.2016.

      Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialității în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010 și programele de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015.

      Inspecția specială la clasă/ proba practică și  proba scrisă se vor desfășura 15.12.2016, începând cu ora 9,00.  Contestațiile se pot depune în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

Director                                                               Secretar,

Prof. Albu Adina                                                 Cărăuș Ancuța

Comments are closed.