ANUNT SELECȚIE JURIST

Angajator: Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău

Titulatura post: JURIST

Valabilitate anunţ: 10.08.2015 – 10.09.2015

Locul desfăşurării activităţii: Bacău, str. Bicaz, nr. 7.

Număr posturi: 1

Tipul selecţiei: concurs pe bază de interviu

Modalitatea de aplicare: Trimiteţi CV-ul dumneavoastră la  până cel târziu 15 septembrie 2015. Vor fi contactate pentru interviu persoanele care îndeplinesc cerinţele din anunţ.

Cerinţe:
Studii:

 • minim studii superioare profil juridic;

Specifice:

 • experiență de cel putin 2 ani pe un post similar;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru adaptarea programului propriu la cel al şcolii;
 • dorinţa de perfecţionare periodică;
 • cunoştinţe operare PC;

Aptitudini:

 • să fie stabil din punct de vedere psihic;
 • să fie sociabil şi cooperant;
 • să fie exigent şi disciplinat;
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză);
 • capacitatea de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii;

Responsabilități:

 • Analizează şi aprobă contractele existente între companie şi furnizori/clienţi şi le actualizează conform legislaţiei comerciale şi civile şi intereselor companiei reprezentate;
 • analizează contractele de muncă între companie şi angajaţi şi propune soluţii pentru bună desfăşurare a activităţii;
 • analizează şi aprobă toate documentele furnizate de celelalte departamente şi oferă consultanță juridică cu privire la subiectele expuse;
 • actualizează permanent informaţiile referitoare la noile modificări de legislaţie şi pune la dispoziţie către persoanele interesate din organizaţie noile informaţii şi implicaţii pentru activitatea acestora;
 • soluţionează problemele apărute în activitatea companiei din punct de vedere legal;
 • consiliază managementul cu privire la corectitudinea şi modul de realizare a planurilor şi strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal;

Pentru a aplică la acest job trimiteţi CV-ul dumneavoastră la adresa de email: până cel târziu 15 septembrie 2015.

 

Comments are closed.