CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE MAISTRU INSTRUCTOR – ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Angajator: Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău

Titulatura post: maistru instructor asistent medical de farmacie

Valabilitate anunţ: 1.08.2015 – 15.08.2015

Locul desfăşurării activităţii:

 • Şcoala Sanitară Postliceală Bacău – 2 posturi

 • Scoala Postliceala “Ana Aslan” Oneşti – 1 post

 • Scoala Postliceala Sanitară Comăneşti – 1 post

Număr posturi: 4

Scopul postului: activităţi de predare – învăţare- evaluare

Tipul selecţiei: concurs pe bază de interviu

Modalitatea de aplicare: Trimiteţi CV-ul dumneavoastră la   până cel târziu 15 august 2015. Vor fi contactate pentru interviu persoanele care îndeplinesc cerinţele din anunţ.

Cerinţe:
Studii:

 • minim studii medii de specialitate;

 • modul psihopedagogic constituie un avantaj;

Specifice:

 • vechime în muncă de minim 2 ani;

 • experiența didactică constituie un avantaj;

 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;

 • disponibilitate pentru adaptarea programului propriu la cel al şcolii;

 • dorinţa de perfecţionare periodică;

 • cunoştinţe operare PC;

Aptitudini:

 • să fie stabil din punct de vedere psihic;

 • să fie sociabil şi cooperant;

 • să fie exigent şi disciplinat;

 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză);

 • capacitatea de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii;

Responsabilităţi

 • organizează activităţi de predare – învăţare – evaluare;

 • realizează planificarea şi proiectarea activităţilor didactice;

 • dezvolta curriculumul opţional, elaborează temele transdisciplinare, coordonează activităţile extracurriculare;

 • participa şi coordonează elevii în cadrul activităţilor desfăşurate la nivelul şcolii;

 • menţine o bună relaţie familie - unitate şcolară;

Pentru a aplica la acest job trimiteţi CV-ul dumneavoastră la adresa de email: până cel târziu 15 august 2015.

Comments are closed.