Condiţii de selecţie a elevilor din anul III care optează pentru angajare La KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH

Programul de ocupare KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH, Osterhorn, Germania

 Şcoala Sanitară Postliceală ”Sanity” Bacău în parteneriat cu KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH oferă elevilor din anul III de studiu oportunitatea de a-şi găsi un loc de muncă în Germania, încă din timpul studiilor

KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH, situată în localitatea Osterhorn, Germania este o companie germană care acorda servicii de îngrijire a bolnavilor, a persoanelor cu handicap şi a bătrânilor. Mai multe informații despre această firmă găsiți aici.

Condiţii generale:

 1. Urmezi cursurile Şcolii Sanitare Postliceale ”Sanity” Bacău la specializarea asistent medical generalist.

 2. Participi la cursurile de limba germană.

Beneficii:

 1. Elevii din anul II de studiu vor putea participa la sesiuni de practică oferite gratuit la angajatorul german cu durata de 1 lună, cazarea fiind gratuită. Selecţia va fi făcută în funcţie de rezultatele la învăţătură şi nivelul de cunoştinţe de limba germană acumulat. Mai multe informații găsești aici.

 2. Elevii din anul III de studiu care optează pentru angajare, urmează cursurile de limba germană, susțin examen de certificare a competențelor de utilizare a limbii germane – nivel B2, obţin burse de studiu în urma unui proces de selecţie.

Echivalarea studiilor

 1. Calificarea de asistent medical generalist este recunoscută în urma depunerii documentaţiei de echivalare în Germania de către absolvenţi.

 2. Procesul de echivalare durează între 2 şi 6 luni, timp în care poți lucra ca şi ajutor de asistent medical cu un salariu de 1900 € brut, aproximativ 1300 € net.

 3. După echivalare vei primi un salariu minim brut de 2300 euro, aproximativ 1500 euro net.

Condiţii de selecţie a elevilor din anul III care optează pentru angajare la KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH  

Partenerul german, KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH, oferă  burse de studiu şi sprijin financiar rambursabil pentru studierea limbii germane elevilor interesaţi să lucreze în centrele de sănătate deţinute de firmă, în următoarele condiţii:

 1. Elevul urmează cursurile Şcolii Sanitare Postliceale ”Sanity” Bacău/Şcolii Postliceale Sanitare  ”Sanity” Comăneşti sau a Şcolii Postliceale ”Ana Aslan” Oneşti la specializarea asistent medical generalist, în anul III de studiu.

 2. Nu înregistrează absenţe la orele de teorie.

 3. Nu înregistrează absenţe la stagiul de instruire practică.

 4. Nu înregistrează absenţe la orele de pregătire în limba germană.

 5. Promovează examenul de absolvire a școlii postliceale.

 6. Promovează examenul de certificare a cunoaşterii limbii germane la nivelul B2.

Procedura de selecţie a elevilor care îşi doresc să lucreze la KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH după finalizarea studiilor

Etapa 1. Înscriere și selecţie

 • Elevii depun o cerere la secretariatul şcolii de care aparţin.

 • Elevii participă la toate orele de pregătire de limba germană, oferite gratuit pe durata a 3 luni de zile. Programul de studiu va fi de 3 sesiuni/săptămână cu durata a 2 ore fiecare.

 • La finalul primelor 3 luni de studiu a limbii germane se realizează o evaluare a cunoştinţelor, în urma căreia, primii 10 elevi vor fi selectaţi pentru obţinerea bursei. Bursa constă în achitarea taxelor de şcolarizare pentru anul III de studiu pentru cei 10 elevi selectaţi. Această sumă nu se rambursează după angajare. Elevii selectaţi încheie un contract de studiu al limbii germane cu KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH. În funcție de opțiunile angajatorului, numărul de burse poate varia de la un an la altul.

 • Elevii participă la toate orele de pregătire de limba germană, oferite până la finalizarea anului şcolar, etapă de pregătire în valoare de 450 €. Elevul va achita această sumă în momentul angajării la KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH prin reţinerea a 50 euro lunar, din salariu.

 • Susţine şi promovează examenul de certificare a cunoaşterii limbii germane pentru nivelul B2. Elevii primesc un model al contractului de muncă pe care să îl analizeze până în momentul angajării.

Atenție! În cazul în care elevul renunţă la studii pe durata bursei, nu se prezintă la examen, nu promovează examenele finale sau cele de limba germană sau renunţă la contract în timpul primelor două săptămâni de lucru, acesta trebuie să returneze taxa de şcolarizare şi costurile aferente studierii limbii germane.

Etapa 2. Angajare şi certificare

 • Absolventul încheie contractul de muncă cu toate drepturile şi obligaţiile, conform legislaţiei germane.

 • KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH poate pune la dispoziţie apartamente pentru cazare, contra cost (250-450 euro/lună).

 • Se depune dosarul de echivalare a studiilor, timp în care lucrezi ca ajutor de asistent. Aceasta reprezintă şi o perioadă de probă, timp în care angajatorul identifică dacă absolventul este potrivit postului şi dacă face faţă cerinţelor.

 • După echivalarea studiilor, lucrezi ca personal de îngrijire.

Specificul locului de muncă

 1. În perioada de echivalare a studiilor vei lucra ca şi ajutor de asistent medical, vei acorda îngrijiri medicale pacienţilor în echipă cu o asistentă medicală licențiată, cu experienţă.

 2. Durata muncii este de 8 -12 ore pe zi, în total 38,5 ore/săptămână. Orele suplimentare şi zilele lucrate duminica sau în sărbătorile legale vor fi plătite suplimentar.

 3. Această perioadă, de până la 6 luni, constituie şi o perioadă de probă, în care angajatorul îţi va evalua competențele profesionale şi nivelul de cunoaştere al limbii germane.

 4. După finalizarea procedurilor de recunoaştere vei obţine un salariu minim de 2300 euro brut, aprox. 1500 euro net, la care se adăugă sporuri şi orele suplimentare.

Înscrie-te acum!  Admitere 2017  

Comments are closed.