DEZBATERI ”SERBĂRILE NORMALITĂȚII” LA BACĂU

Vineri, 30 octombrie 2015, a avut loc la Bacău dezbaterea ”Serbările Normalității - celebrarea unei normalități care exclude și condamnă violența domestică, traficul de persoane și lipsa egalității de șanse”. Dezbaterea a avut ca scop conștientizarea, la nivel local, a principiilor egalității de șanse  și a problematicii violenței domestice și a traficului de persoane. La eveniment a participat doamna profesor universitar doctor Lăcrămioara Mocanu, preşedinta Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău alături de dna. Secretar de Stat Ioana Cazacu, Secretar General ANES Asanica Daniel, dl. deputat Cosmin Necula, dl. Dirțu Sorin, Director Penitenciarul Bacău, dl. Muneanu Ion Șef Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Șef Centru Regional, Dl. Sorin Bîrlădeanu, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Evenimentul face parte din proiectul ”START - O viață de calitate în siguranță” finanțat din Fondul Social European, proiect ce urmărește dezvoltarea măsurilor integrate de abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice, discriminării de gen și a traficului de persoane.

Comments are closed.