Oportunităţi de angajare Germania – OPENJOBLINE

ofertaGermania1

Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău în colaborare cu OPENJOBLINE, instituţie specializată în recrutarea şi selectarea personalului sanitar, oferă absolvenţilor Şcolii Sanitare Postliceale Bacău şi ai Şcolii Sanitare Postliceale Comăneşti posibilitatea de a se angaja ca Asistent medical generalist în Germania.

Protocolul vizează ca persoanele interesate să parcurgă următorii paşi:

-          Urmează cursuri de limba germană în mod gratuit şi susţine examenul de nivel B1/B2, examen de limba germană recunoscut şi solicitat internaţional;

-          Finalizează studiile postliceale ale şcolilor noastre cu examen de absolvire;

-          Se angajează în Germania, pe o durată de cel puţin 2 ani.

În prezentul protocol Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău, prin instituţiile şcolare de nivel postliceal pe care le are în structură, oferă pregătirea medicală şi susţinerea examenului de absolvire pentru elevi.

OPENJOBLINE oferă în mod gratuit pregătirea pentru limba germană (800 ore de curs), pregătirea elevilor pentru examinarea la nivelul B1/B2 (nivel intermediar), obţinerea certificatului de conformitate de la Ministerul Educaţiei, recunoaşterea diplomei de Asistent medical generalist în Germania. De asemenea, OPENJOBLINE se angajează să asigure fiecărei persoane care a urmat paşii descrişi anterior un loc de muncă fie în spitale, clinici sau azile de bătrâni din Germania, cel puţin pe durata primilor doi ani de şedere. Asistenţii medicali generalişti vor fi angajaţi cu un contract de muncă la nivel de ramură specific Germaniei şi se vor bucura de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii germani sau ai Uniunii Europene.

Comments are closed.