Comunicare dincolo de administraţia publică locală

Administraţia publică reprezintă un domeniu care se cere mereu perfectat, care urmăreşte menţinerea echilibrului dintre serviciile oferite şi satisfacţia beneficiarilor ei: cetăţenii şi societatea civilă. Studiul asupra acestui domeniu dovedeşte o mare complexitate epistemologică, iar asumarea responsabilităţii de a detalia problema comunicării dovedeşte un mare act de curaj. Lucrarea „Comunicarea dincolo de administraţia publică rurală” constituie o prelungire a unui studiu anterior care a evaluat obiectiv şi profesionist relaţia dintre autorităţi şi cetăţeni.  Mai mult decât atât, cartea de faţă constituie un instrument valid pentru toţi funcţionarii din primării care au contact direct cu cetăţenii, cu nevoile şi doleanţele lor. În toate capitolele prezentei scrieri, autorii au reuşit să îmbine armonios elementele teoretice cu cele practice ale comunicării, au adaptat conţinutul la specificitatea domeniului administrativ, reuşind astfel să conceapă un ghid de bune practici  în ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul. Greutatea acestei cărţi este reprezentată de elementele aplicative bine conturate prin maniera de abordare a temelor, precum şi sugestiile oferite.

În concluzie, complexitatea epistemologică şi actualitatea temelor abordate constituie atuuri care fac din lucrarea „Comunicarea dincolo de administraţia publică rurală” un eficace instrument în vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite de administraţia publică locală şi, nu în ultimul rând, relansarea activismului cetăţenesc în mediul rural.

 Prof. Univ. Dr. Ioan Humă

Comandă aici!