Portfolio Category: Publicaţii

Psihologia comunicării

Indiferent de contextul social, ne nivelul de aprofundare a relatiei cu celtatalt, de starea agreata la un moment dat, prin formele si mijloacele sale de exprimare, comunicarea este omniprezenta, ea este cea care activeaza pattern-uri pentru aingerea scopurilor vizate. Comunicarea, dincolo de procesul continuu, dinamic si ireversibil poate fi apreciata si din prisma facilitarii, auto-deyvaluirii,…
Citeste mai mult!

Psihocriminologie

Cuprins: Capitolul 1. Etiologia comportamentului deviant. Factorii bio-psiho-sociali si rolul lor în aparitia comportamentului antisocial Capitolul 2. Interpretarea delincventei fundamentata de tipologii ale personalitatii Capitolul 3. Perspectiva psihologica asupra comportamentului omocidar Capitolul 4. Suicidul - între adevar si eroare   Comandă aici!
Citeste mai mult!

Stagiria – Revista Şcolii Sanitare Postliceale Bacău

“Apariția unei noi reviste în spațiul publicistic românesc constituie un eveniment ce provoacă, neândoielnic, bucurie pentru cel puțin trei categorii de persoane: cei care fac parte din colectivul de redacție, cei care oferă materiale spre publicare și cititorii. Fiecare dintre „ coparticipanții ” la eveniment are funcții foarte precise, de modul în care sunt îndeplinite…
Citeste mai mult!

Comunicarea – mijloc viabil de diminuare a aresivităţii în mediul şcolar

De-a lungul timpului problematica agresivităţii şi a comportamentelor derivate din acest  segment afectiv a ţinut trează preocuparea psihologilor, sociologilor, criminaliştilor şi, nu în ultimul rând al cadrelor didactice. Cu toate acestea, emoţiile negative manifestate prin diferite conduite au luat o tot mai mare amploare şi varietate de prezentare din partea individului, în general, multe modele cultural-paideice promovate pe diferite căi sunt purtătoare…
Citeste mai mult!

Tinerii şi mirajul etnobotanic

REQUIEM PENTRU UN VIS Relaţiile sociale bazate de oportunităţi, amoralitate şi lipsa unei motivaţii pentru o dezvoltare autentică, nevoia de conformism şi adoptarea facilă a sistemelor de valori (comportamente, atitudini, acţiuni, norme şi reguli etc) promovate de „şmecherii” clasei etc., toate acestea reprezintă în linii mari universul adolescenţei de azi: „cu toţii ne-am crezut zmei…
Citeste mai mult!

Victimizarea – o abordare medico-legală şi psihologică

Secolul XX a însemnat pentru medicină un progres imens, prin vindecarea unor boli incurabile în trecut, descoperindu-se noi tehnici de investigaţie şi diagnostic, şi noi domenii de cercetare. Cu toate acestea, încă nu s-au găsit răspunsuri la o serie de probleme de ordin clinic (tratamentul cancerului, al maladiei SIDA) sau deontologic, existând în medicina actuală…
Citeste mai mult!

Reintegrarea psihosocială a infractorului

Lucrarea “Reintegrarea psihosocială a infractorului”, elaborată de lector univ. Dr. Lăcrămioara Mocanu tratează problematica devianţei şi a comportamentului infracţional, relevându-le complexitatea psihologică şi socială, dar şi modalităţile acţionale de ameliorare ale acestora. Bibliografia de specialitate studiată de autoare relevă pluridisciplinaritatea analizelor şi îngăduie identificarea unor aspecte care s-au constituit în puncte de plecare ale analizelor…
Citeste mai mult!

Psihologie judiciară

… da, e foarte greu, pare-se,  să înţelegi o faptă criminală, judecând-o numai după anumite puncte de vedere, pe baza unei concepţii prestabilite, căci filosofia unei fapte e cu mult mai dificilă decât s-ar crede (Dostoievski, 1960, p. 20-21). Fenomenul devianţei implică o cauzalitate complexă, care presupune o analiză amănunţită a diferitelor aspecte,  ceea ce…
Citeste mai mult!

Comunicare dincolo de administraţia publică locală

Administraţia publică reprezintă un domeniu care se cere mereu perfectat, care urmăreşte menţinerea echilibrului dintre serviciile oferite şi satisfacţia beneficiarilor ei: cetăţenii şi societatea civilă. Studiul asupra acestui domeniu dovedeşte o mare complexitate epistemologică, iar asumarea responsabilităţii de a detalia problema comunicării dovedeşte un mare act de curaj. Lucrarea „Comunicarea dincolo de administraţia publică rurală”…
Citeste mai mult!

Aşteptările cetăţeanului şi comunicare instituţională eficientă în administraţia publică locală

Aflat la intersecţia dintre juridic şi politic, domeniul administraţiei publice este unul a cărui reprezentare la nivelul cercetării implică o veritabilă complexitate epistemologică. În condiţiile în care acestuia îi este asociată şi problema comunicării instituţionale, gradul de dificultate al cercetării creşte în mod firesc. Asumându-şi această situare şi reuşind, cu deplin succes, să depăşească riscul…
Citeste mai mult!