Portfolio Tag: Lacramioara Mocanu

Comunicarea – mijloc viabil de diminuare a aresivităţii în mediul şcolar

De-a lungul timpului problematica agresivităţii şi a comportamentelor derivate din acest  segment afectiv a ţinut trează preocuparea psihologilor, sociologilor, criminaliştilor şi, nu în ultimul rând al cadrelor didactice. Cu toate acestea, emoţiile negative manifestate prin diferite conduite au luat o tot mai mare amploare şi varietate de prezentare din partea individului, în general, multe modele cultural-paideice promovate pe diferite căi sunt purtătoare…
Citeste mai mult!

Tinerii şi mirajul etnobotanic

REQUIEM PENTRU UN VIS Relaţiile sociale bazate de oportunităţi, amoralitate şi lipsa unei motivaţii pentru o dezvoltare autentică, nevoia de conformism şi adoptarea facilă a sistemelor de valori (comportamente, atitudini, acţiuni, norme şi reguli etc) promovate de „şmecherii” clasei etc., toate acestea reprezintă în linii mari universul adolescenţei de azi: „cu toţii ne-am crezut zmei…
Citeste mai mult!

Victimizarea – o abordare medico-legală şi psihologică

Secolul XX a însemnat pentru medicină un progres imens, prin vindecarea unor boli incurabile în trecut, descoperindu-se noi tehnici de investigaţie şi diagnostic, şi noi domenii de cercetare. Cu toate acestea, încă nu s-au găsit răspunsuri la o serie de probleme de ordin clinic (tratamentul cancerului, al maladiei SIDA) sau deontologic, existând în medicina actuală…
Citeste mai mult!

Reintegrarea psihosocială a infractorului

Lucrarea “Reintegrarea psihosocială a infractorului”, elaborată de lector univ. Dr. Lăcrămioara Mocanu tratează problematica devianţei şi a comportamentului infracţional, relevându-le complexitatea psihologică şi socială, dar şi modalităţile acţionale de ameliorare ale acestora. Bibliografia de specialitate studiată de autoare relevă pluridisciplinaritatea analizelor şi îngăduie identificarea unor aspecte care s-au constituit în puncte de plecare ale analizelor…
Citeste mai mult!

Psihologie judiciară

… da, e foarte greu, pare-se,  să înţelegi o faptă criminală, judecând-o numai după anumite puncte de vedere, pe baza unei concepţii prestabilite, căci filosofia unei fapte e cu mult mai dificilă decât s-ar crede (Dostoievski, 1960, p. 20-21). Fenomenul devianţei implică o cauzalitate complexă, care presupune o analiză amănunţită a diferitelor aspecte,  ceea ce…
Citeste mai mult!

Comunicare dincolo de administraţia publică locală

Administraţia publică reprezintă un domeniu care se cere mereu perfectat, care urmăreşte menţinerea echilibrului dintre serviciile oferite şi satisfacţia beneficiarilor ei: cetăţenii şi societatea civilă. Studiul asupra acestui domeniu dovedeşte o mare complexitate epistemologică, iar asumarea responsabilităţii de a detalia problema comunicării dovedeşte un mare act de curaj. Lucrarea „Comunicarea dincolo de administraţia publică rurală”…
Citeste mai mult!