REVALORIZARE

PROGRAMUL SPECIAL DE REVALORIZARE A FORMĂRII INIȚIALE A ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI (ABSOLVENȚI AI PROMOȚIILOR 1978-2009)

Conform Ordinului 4317/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist generalist 

Legislație:

 • OM M.E.N. 4317/2017 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007

 • ORDIN M.E.N. 5114/Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007

 • ORDIN M.E.N. nr. 5.524 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

Se pot înscrie asistenții medicali care dețin:

 1. Diplomă de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare (1978);

 2. Diplomă/Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale/Certificat de competenţe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);

 3. Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1991-1994);

 4. Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1992-1995);

 5. Certificat de competenţe profesionale (2006-2009).

Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:

 1. fişa de înscriere a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

 2. copie certificat de naştere;

 3. copie C.I./B.I.;

 4. copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);

 5. copie legalizată de pe actul de studii;

 6. adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);

 7. dosar plic/cu şină.

Structură program:

 1. orele de teorie: ore de coordonare/îndrumare/alcătuirea portofoliului/evaluare;

 2. orele de practică: ore de laborator tehnologic/ore de învăţământ clinic.

Numărul de ore se structurează în funcţie de tipul actului de studii obţinut la finalizarea studiilor anterioare şi de modulele propuse prin programul special de revalorizare

Evaluarea finală a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist la nivelul învăţământului postliceal cuprinde două probe, în ordine:

 1. proba scrisă;

 2. susţinerea unui proiect.

OMEN-5114-DIN-15-.12.-2014-Metodologia de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist

Grafic de desfăsurare evaluare finala revalorizare, IUNIE 2018

Informații suplimentare:

Tel. 0745599469, 0234544932

E-mail: