DEȘEURILE GENERATE DE FARMACII ȘI MODUL DE PREVENIRE A ACESTORA

      Autori: Natalia Popa, Viorica Merlușcă

      Prof. Coordonator: Lavinia Misăilă

Cuvinte-cheie: deșeuri, colectare, transport și eliminare

Introducere

În zilele noastre gestionarea deșeurilor și a rezidurilor este o mare provocare. În fiecare an crește îngrijorător cantitatea de deșeuri. Se accentuează tot mai mult asupra acestei probleme în raport cu viața.

Deșeurile produse de instituțiile medicale solicită un anume regim și trebuiesc arse. La noi in țară nu toate spitalele au crematorii, iar alea care dispun de ele nu se ridică la standardele Europene, din această cauză deșeurile sunt adunate și transportate la crematorii autorizate.

Colectarea și transportul la deșeurile infecțioase nu se poate face oricând și oricum ci doar cu societăți specializate. Deșeurile se împart în două categorii: (reciclabile și nereciclabile).În România deșeurile nu se sortează ci se ard toate.

Surse de poluare

Datorită legii stricte care există la noi în țară, farmaciile nu poluează direct, însă generează substanțele chimice solide, lichide și gazoase. Aceste substanțe pot fi: (toxice, corosive sau inflamabile). Ele pot afecta viața contaminând solul, aerul si apa.

Deșeurile periculoase sunt:

 • serurile si vaccinurile expirate;

 • medicamentele expirate;

 • reziduuri de substanțe chimioterapice;

 • reactivi și substanțe utilizate în laboratoarele medicale.

Crăpăturile solului se datorează poluării chimice farmaceutice. Otrăvirea solului cu aceste deșeuri nu se face doar la flora și fauna apelor ci și în agricultură. Chiar dacă există măsuri speciale în prevenirea poluării cu produse farmaceutice, iar acestea sunt tratate în mod special, acestea tot ajung să contamineze la scară redusă apa și solul.

Cantitate  de deșeuri generată:

Singurul incinerator ecologic care corespunde standardelor Europene se afla la Cluj și poate este chiar unicul în țară. Cantitatea de deșeuri care o poate produce o unitate farmaceutică este de cca. 3kg pe săptămână, 12kg intr-o lună, ceea ce înseamnă că intr-un an produce aproximativ 144kg de deșeuri.

 Măsuri de diminuare si prevenire a poluării:

Sunt patru principii care gestionează deșeurile:

 1. Principiul utilizării proceselor și metodelor de gestionare care nu pun în pericol populația și mediul;

 2. Principiul ”poluatorul plătește”;

 3. Principiul responsabilității producătorului;

 4. Principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile.

Producătorii de deșeuri au următoarele obligații:

 1. să reducă la minim cantitățile de deșeuri;

 2. să nu pună în circulație produse dacă acestea nu vor putea fi eliminate;

 3. să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a nu se deteriora și să nu se transforme în deșeuri;

 4. să evite formarea de stocuri de materii prime ce se pot deteriora sau deveni deșeuri la depășirea termenului de valabilitate;

 5. să nu amestece diferite categorii de deșeuri;

 6. să nu arunce deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 7. la colectare să separe deșeurile pentru a putea fi eliminate corespunzător;

 8. să numească o persoană care să urmărească toate procedurile.

Cei ce produc și dețin deșeurile farmaceutice sunt datori să întocmească planuri de intervenție în caz de accidente și să asigure condițiile de aplicare. Eliminarea deșeurilor se face cu transportul personal al deținătorilor de deșeuri sau înmânarea acestora către firme autorizate. Pentru produsele care au depășit termenul de valabilitate și trebuie eliminate, se asigură colectarea și transportul acestora.

În cazul in care mediul înconjurător a avut de suferit din cauza deșeurilor, producătorii sau deținătorii ar trebuie să repare daunele. În interiorul spitalelor transportul deșeurilor se face prin locuri speciale și nu prin holurile pe care circulă pacienții și vizitatorii. Acestea se transportă cu niște cărucioare sau containere mobile. După fiecare utilizare acestea se dezinfectează în locul unde s-a făcut descărcarea. Deșeurile medicale periculoase si nepericuloase se predau pe bază de contract unor operatori economici autorizați.

Transportul pe drumurile publice se face conform prescripțiilor „Acordul European”. Colectarea și transportul se va face doar în ambalaje autorizate și omologate ADR.

Incineratoarele in care se face arderea deșeurilor trebuie să respecte anumite norme si reguli privind produsele secundare si procesele de  ardere. În unitățile sanitare deșeurile periculoase sunt supuse anumitor tratamente de neutralizare si anume: (dezinsecție, dezinfecție, încapsulare şi iradiere). Pentru deșeurile periculoase se folosesc mai multe pictograme ca: („inflamabil”, „corosiv”, ”toxic”) etc. Ambalajele in care se colectează deșeurile periculoase cum ar fi: (tăietoare, înțepătoare infecțioase) etc., au culoare galbenă.

Durata pentru depozitare a deșeurilor periculoase nu trebuie să depășească 72 de ore, (48 de ore în unitatea sanitară și 24 de ore transportul și eliminarea finală).

Concluzii

Deșeurile rămase de la produse intră in categoria deșeurilor periculoase. Aceste deșeuri pot să afecteze atât viața umană cât și mediul înconjurător. Depozitarea temporară se face numai în spații special amenajate, autorizate sanitar.

Transportul se realizează numai de firme autorizate, cu mașini special dotate pentru acest tip de deșeuri, cu însemnul „pericol biologic”, pe rute stabilite de instituțiile competente. Codul folosit pentru colectarea deșeurilor medicamentoase este galben,ceea ce ne arată că este un deșeu periculos.

Există mai multe procedee de eliminare finală:

 1. incinerare în incineratoare autorizate;

 2. neutralizare prin autoclavare, încapsulare, iradiere etc.

De știut:

 1. Deșeurile provenite din activitățile medicale nu reprezintă o sursă de joacă pentru copii;

 2. Dacă a avut loc contactul cu deșeurile trebuie neapărat să ne spălăm pe mâini;

 3. Obligatoriu să aibă echipament de protecție persoana care manevrează deșeurile;

 4. Colectarea și transportarea necorespunzătoare trebuie evitată;

 5. În ambalajele și recipientele de culoare galbenă se vor colecta deșeurile înțepătoare şi posibil infecțioase cu inscripția ”pericol biologic”.

 6. Persoanele care iau tratament acasă au obligația să respecte aceleași reguli de colectare.

Bibliografie:

Comments are closed.