ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Forma de învățământ:  la zi

Durata studiilor:  3 ani

Curriculum

Asistentul medical de farmacie este cel care:

 • organizează spaţiul de muncă şi activităţile specifice necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare;

 • asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi a produselor farmaceutice;

 • se preocupă de promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, igienico-cosmetice şi lărgirea sferei de desfacere a acestora;

 • eliberează medicamente (cu excepţia medicamentelor cu regim special), produse galenice, materiale sanitare conform documentelor de primire (facturi fiscale) şi documentelor de eliberare (reţete, foi de condică);

 • verifică documentele de eliberare să fie completate corespunzător şi să conţină parafa şi semnătura medicului prescriptor, inclusiv parafa şi semnătura medicului şef de secţie;

 • participă alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice;

 • verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;

 • participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;

 • utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;

 • operează în calculator documente de primire (facturi fiscale) şi documente de eliberare a medicamentelor şi materialelor sanitare conform programului agreat de instituţie, CASMB, CNAS, unde instituţia are relaţii contractuale;

 • răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină şi ţinută;

Asistentul medical de farmacie lucrează în:

 • farmacii particulare şi de stat;

 • laboratoare şi farmacii din cadrul spitalelor şi clinicilor particulare, laboratoare galenice;

 • poate fi titular de punct farmaceutic de tip plafar sau drogherie;

Durata cursurilor este de 3 ani. Studiile de zi sunt acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Studiile cuprind instruire teoretică şi practică. Instruirea practică se desfăşoară în farmaciile pe baza contractelor încheiate între acestea şi şcolile noastre din Bacău şi Comăneşti. Instruirea teoretică se desfăşoară la sediile şcolilor noastre din Bacău şi Comăneşti, locaţii care dispun de săli de curs şi demonstraţii, de laboratoare, biblioteci dotată cu cărţi de specialitate, cabinete de informatică conectate la Internet.

Unităţi de competenţă:

 1. Comunicare profesională

 2. Comunicare profesională în limba modernă

 3. Managementul calităţii

 4. Managementul proiectelor

 5. Tehnologia informaţiei şi comunicării

 6. Elemente de botanica

 7. Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană

 8. Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie

 9. Propedeutica farmaceutică şi operaţii generale în practică farmaceutica

 10. Noţiuni de semiologie medicală   

 11. Farmacognozie generală

 12. Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene

 13. Chimia compuşilor anorganici farmaceutici                     

 14. Elemente de organizare sanitară şi farmaceutica

 15. Farmacologie generală

 16. Biochimie

 17. Farmacognozie specială

 18. Farmacoterapie

 19. Forme farmaceutice sterile

 20. Marketing în domeniul farmaceutic

 21. Chimia compuşilor cu acţiune asupra sistemului nervos central

 22. Fitoterapie

 23. Forme farmaceutice ca sisteme disperse, eterogen

 24. Apiterapie

 25. Forme farmaceutice solide – pulberi şi pilule

 26. Farmacotoxicologie

 27. Chimia compuşilor farmaceutici cu acţiuni fiziologice diverse

 28. Noţiuni de psihologie, etică şi deontologie farmaceutică

 29. Managementul financiar farmaceutic şi legislaţie

 30. Forme farmaceutice solide – comprimate şi drajeuri

 31. Preparate dermo-cosmetice şi de igienă

Admitere an şcolar 2018-2019.

Înscrie-te acum!

Alte specializări:

-       Asistent medical generalist

-      Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi de recuperare medicală

Comments are closed.