ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Forma de învățământ: la zi

Durata studiilor: 3 ani

Curriculum 2018

Asistentul medical generalist este cel care:

  • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor.

  • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta şi activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea şi înregistrarea progreselor etc.).

  • Administrează tratamente şi medicamente la indicaţiile medicilor.

  • Pregăteşte bolnavii pentru examinare.

  • Dezvoltă şi coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii şi infirmierii etc.

Asistentul medical generalist lucrează în ţară şi în străinătate în:
- spitale
- policlinici private
- cabinete medicale individuale/private
- centre de recuperare din staţiuni
- cabinet propriu

Durata cursurilor este de 3 ani. Studiile de zi sunt autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Hotărârea A.R.A.C.I.P. nr. 13/27.05.2013.

Studiile cuprind instruire teoretică şi practică. Instruirea practică se desfăşoară în spitale (Secţia de Urgenţă, Secţia de Boli Infecţioase, Secţia de Pediatrie, Secţia de Obstetrică şi Ginecologie etc.) pe baza contractelor de colaborare. În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.
Instruirea teoretică se desfăşoară la sediile şcolilor noastre din Bacău şi Comăneşti, locaţii care dispun de săli de curs şi demonstraţii, de laboratoare, biblioteci dotate cu cărţi de specialitate, cabinete de informatică conectate la Internet.

Tematică:
A. Îngrijiri de sănătate
1. Orientare şi etică profesională
2. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate
3. Principii de îngrijiri de sănătate pentru:
3.1. Medicină generală şi specialităţi medicale
3.2. Chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale
3.3. Puericultură şi pediatrie
3.4. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nou-născutului
3.5. Sănătate mintală şi psihiatrie
3.6. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie

B. Ştiinţe fundamentale
1. Anatomie şi fiziologie
2. Patologie generală
3. Bacteriologie, virusologie şi parazitologie
4. Biofizică şi biochimie
5. Dietetică
6. Igienă (Profilaxie, Educaţie sanitară)
7. Farmacologie
8. Ştiinţe sociale (Sociologie, Psihologie, Principii de administraţie, Principii de învăţare pedagogie, Legislaţie socială şi sanitară, Aspecte juridice ale profesiei)

Admitere an şcolar 2018-2019

Alte specializări:
- Asistent medical farmacist
- Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi de recuperare medicală

Înscrie-te acum!

Comments are closed.